Värkstäder i norra Skåne

Skånes första samtalsgrupper för personer med ständig värk finns i Broby och Kristianstad.
Skånes första värkstäder har nu öppnat i Broby och Kristianstad. Det handlar inte om verkstäder för bilreparationer utan om samtalsgrupper där människor med ständig värk kan träffas och utbyta erfarenheter. En gång i veckan har man öppen verksamhet då alla med långvarig värk har möjlighet att komma och få hjälp med att lära sig att leva med smärtan.