Ovisst om slaktares löner

Förhandlingarna på central nivå mellan Swedish Meats och Livsmedelsarbetareförbundet om slaktarnas löner vid permitteringar har nu lagts ner.
Parterna har svårt att komma överens och nu förs förhandlingarna istället på lokal nivå. Enligt livsmedelsarbetarnas ombudsman på Gotland Mikael Nilsson är det självklart att slaktarna skall ha full lön under permittering. En löntagarkonsult skall utreda lämpligheten att lägga ner laboratoriet på Swedish Meats. Nästan tre tjänster försvinner om labbet läggs ner.