Fler ö-kameror i länet!

Det finns 545 kameror i länet som bevakar affärer, bensinmackar och banker. och dom blir allt fler.
Sen millenieskiftet har länsstyrelsen gett nästan 100 nya tillstånd för kameraövervakning. Nu finns det 194 allmäna platser i Gävleborgs län som är bevakade med kameror. Gösta Törnblom på länsstyrelsen säger att synen på övervakningskameror har blivit liberalare. Hur många kameror som bevakar platser dit allmänheten inte har tillträde är okänt.