Operationsköer kortas

Ett nytt samarbete mellan sjukhusen i Lund och Helsingborg ska korta köerna för dem som lider av diskbråck eller kronisk smärta.
En dag i veckan kommer en neurokirurg från Lund att förlägga sin verksamhet till Helsingborg. I Lund är det brist på narkosläkare, narkossköterskor och operationssköterskor, men det är det inte i Helsingborg. Genom avtalet hoppas sjukhusledningen i Lund att de neurokirurgiska specialisterna ska kunna ägna mer kraft åt högprioriterade och akuta operationer.