Insamlade kläder är smutsiga

De idella organisationerna slänger många plagg som folk lägger i containrar.
En stor del av de kläder och skor som lämnas till insamlingar når aldrig behövande människor i den tredje världen. De ideella organisationerna är missnöjda med kvaliteten på kläderna och slänger allt mer av det de får i sina insamlingscontainrar. Och vissa organisationer har helt slutat skicka kläder som bistånd. Insamlingsorganisationerna vill bara ha hela och rena kläder och skor, men de senaste åren har människor lämnat allt mer smutsiga och utnötta kläder. Uppemot en tredjedel av det som folk lämnar in är ingenting att ha utan måste skickas till de kommunala sopstationerna. Och eftersom många kommuner tar betalt för den tjänsten så är det en förlustbringande affär för hjälporganisationerna.