Energisnåla fönster kan spara miljarder

Fönstren är den svaga punkten i varje hus, när det gäller läckage av energi. Men nu blir det lättare att välja energieffektiva fönster. Precis som vitvaror tidigare har haft, så kommer nu också fönstren i handeln att få energimärkning.

Tom Fredlund representerar Fönstergruppen, ett av de företag som nu energimärker sina fönster.

– Den stora skillnaden är själva glaset i fönstret, där man nu har gått in och använt nanoteknik, där man belägger ett glas med metallatomer och får värmestrålning från insidan att studsa tillbaka ut, säger Tom Fredlund.

Är nanoteknik något som är standard på de flesta av de här fönstren?

– Ja det är det, därför att alla tillverkare har olika lösningar, självklart, på sina u-värden och varför vi har dem. Men vi ligger inom spannet från 0,9 till 1,5 och alla dessa är ju energieffektiva fönster. Vilket innebär att om kunden köper ett på 1,4 så är det ett väldigt bra fönster ändå, säger Per Skog vid Plastfönster.

Per Skog, på Plastfönster i Avesta, är en av elva tillverkare som nu har energimärkt fönstren med färgglada pilar i steg från A till G, precis som på elektriska vitvaror som tvättmaskiner och kyl- och frysskåp. Ju lägre U-värde ett fönster har, desto bättre isolerar det mot värmeförluster.

En tredjedel av värmen försvinner genom fönstren
Energimyndigheten räknar med att det på en villa med tvåglasfönster försvinner upp till en tredjedel av värmen ut genom fönstren. De släpper ut tre gånger så mycket värme som den nya generationen energieffektiva fönster.

Den som vill spara energi kan tjäna på att byta fönster, genom att det går åt mindre energi till att värma huset, menar Arne Andersson vid Energimyndigheten, som leder projektet med energimärkta fönster.

– Det är så att bra fönster skapar ett starkt förbättrat inomhusklimat. Det minskar kallras från fönster och golvdrag och det innebär att man i praktiken kan sänka sin inomhustemperatur kanske en grad utan att uppleva någon komfortförsämring utan snarare en komfortförbättring, säger Arne Andersson.

Bidrag finns för den som vill byta fönster
Sen ett par år har den som vill byta till energieffektiva fönster kunnat göra skatteavdrag. Vid årsskiftet ersattes avdraget av ett bidrag. För det finns pengar och energi att vinna på om många byter fönster.

– Om vi bara tittar på bostadssidan i Sverige så skulle en uppgradering eller ett byte av fönster med ett u-värde på cirka 1, ge ungefär åtta terrawattimmar uppvärmning på årsbasis, säger han.

Och det motsvarar rätt mycket?

– Det är åtta miljarder kronor om man räknar en krona kilowattimmen. Det är väl oftast så att tillförselfrågorna har en väldigt starkt fokus i energidebatten. Vad ska vi välja för uppvärmningssystem? Vilken panna eller vilket bränsle kan jag spara på? När det i verkligheten är så att vi i det här klimatet bor i för dåliga hus, säger Arne Andersson, vid Energimyndigheten.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se