Polischefer lämnar Gotland

Ytterligare en hög tjänsteman inom polisen lämnar Gotland. Tidigare försvann chefen Karin Göthblad, nu lämnar polisintendenten Peter Nilsson, som också vikarierat som högste chef, sin befattning. Nilsson sökte chefsjobbet på Gotland, men fick det inte. Hans fru blev lovad ett jobb på åklagarmyndigheten, men inte heller hon fick något jobb här. Peter Nilsson kommer istället att jobba i Stockholm tillsammans med bland andra sin förre chef Karin Göthblad.