Oenighet om borgen

Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik ska idag besluta om borgen på sammanlagt 136 miljoner kronor.
Tjänstecentrum i Örnsköldsvik har ansökt om att kommunen borgar för ett lån på 77 miljoner kronor för att bygga ut Universitetshuset. Och Övikshem ansöker om borgen för ett lån på nära 59 miljoner kronor för att köpa två byggnader med kontorslokaler i centrala stan. Det senare förslaget har alla partier utom socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverat sig mot.