Volvo välkomnar ansvarsutredning

Volvo i Eskilstuna vill idag inte kommentera om företaget är berett att vara med och betala för saneringen av markföroreningarna i Munktellområdet där Volvo under olika namn har haft industriell verksamhet sedan många år tillbaka.
Som Sveriges Radio Sörmland berättat tidigare utreder Eskilstuna kommun - med hjälp av utomstående jurister - vilket ansvar som är rimligt att ställa på de företag som haft produktion och bedöms ha släppt ut miljöfarliga ämnen i marken i det gamla industriområdet. Volvos miljöansvarige, Jan Stighagen, säger att han stödjer en oberoende utredning av ansvarsfrågan. I september väntas ansvarsutredningen vara klar. Som Sveriges Radio rapporterade om i fredags har Scandiakonsult, på uppdrag av kommunen, gjort nya mätningar som visar att det på vissa platser finns så mycket föroreningar att det finns ett akut saneringsbehov. Förhöjda halter av tungmetaller finns i marken, men grundvatten är också förorenat på sina håll. Merparten av föroreningarna bedöms komma från fyllnadsmassor som transporterats till området, och en del från den industri som tidigare funnits i området. En sanering av marken är nödvändig om det framförallt ska byggas nytt i området, menar Scandiakonsult.