Hävla vill skapa rättvis handel

Idé-smedjan i Hävla mellan Katrineholm och Norrköping vill ha bidrag av EU för att starta ett centrum för rättvis handel.
En tanke är att importera hantverk från bland annat Sydamerika. Det som förs fram som viktigt är att konsumenterna vet att tillverkarna i ursprungslandet får rimligt betalt. Det hoppas man ska skapa jobb i regionen. Lelle Karlsson, en av initiativtagarna till bidragsansökan, hoppas också att projektet ska underlätta för personer med utländsk bakgrund att ta sig in på arbetsmarknaden, genom att dom har den kunskap som krävs för att importera hantverket. Lelle Karlsson hoppas att det ska gå att starta arbetet någån gång nästa vår.