Motorcyklister mot vajerräcken

De vajerräcken som Vägverket sätter upp längs svenska vägar är farligahävdar Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, SMC motorcyklister.
Om en motorcyklist kör omkull och träffar de stolpar som bär upp vajrarna uppstår det onödiga personskador, hävdar SMC, som idag genomför en aktion på E 20 mellan Eskilstuna och Strängnäs. Organisationen tycker att Vägverket ska anlägga en gräs- eller gruskant på ett par meter längs med räckena vilket skulle stoppa upp farten för en motorcyklist som kör omkull och kanar mot räcket.