Stöld i kyrka

Offerstocken i Simrishamns medeltida kyrka, S:t Nicolai, stals i går strax innan gudstjänsten skulle börja.
Den stod placerad i vapenhuset, alltså i ingången till kyrkan. Inne i kyrkan förbereddes gudstjänsten, men eftersom dörren till vapenhuset var stängd kunde gärningsmannen operera i fred. Kyrkoherde Mats Hagelin säger till Radio Kristianstad att han misstänker att tjuvarna har använt bil för att transportera bort den tunga offerstocken. Eftersom den töms ofta tror Mats Hagelin inte att tjuvarna kom över mer än högst några hundra kronor. Offerstocken var utformad som en fyrkantig träpelare med en skåra högst upp, där den som ville kunde lägga en slant. Den var inte fastlåst, men eftersom den töms ofta blev inte bytet så stort. Trots stöldrisken kommer kyrkan att utrustas med en ny offerstock.