Positiv konjunktur i Sörmland

Konjunkturen är fortsatt positiv för företagen i Sörmland
Enligt Almi´s företagsbarometer är det bara i Sörmland som en majoritet av affärsrådgivarna tror att nyanställningarna ökar under det närmaste året. Annars är bilden splittrad i landet. Den avmattade konjunkturen slår allt tydligare mot småföretagen - främst i Smålandslänen, Östergötland och Värmland. Men i bland annat Sörmland är konjunkturen fortsatt positiv, enligt Almis affärsrådgivare.