Skolverket inte tufft nog

Det finns en stor risk att Skolverket missar viktiga brister när den genomför tillsyn av landets skolor. Den kritiken framför Riksrevisionsverket (RRV) i en färsk rapport.
- Skolverket sysslar mest med paragrafer som rör perifera saker, men värderar inte hur verksamheten egentligen fungerar, hur undervisningen är, säger Hans Seyler, avdelningsdirektör vid Riksrevisionsverket. Resursneddragningar, lärarbrist, ökade klyftor vad gäller studieresultaten, sociala missförhållanden och mobbning är vanligt förekommande ämnen i skoldebatten. Som en reaktion på bristerna har krav kommit på mer och bättre statlig kontroll, skriver RRV i sin rapport. Men Skolverkets granskningar av skolan får ingen effekt, konstaterar Riksrevisionsverket. Riksrevisionsverket föreslår att tillsynen ska regleras i lag och därmed få större tyngd. Frågan om Skolverket också ska få möjligheter att straffa kommuner som inte följer bestämmelserna utreds för närvarande av skollagskommittén.