Afghaner till Härnösand

Härnösands kommun kommer i mitten av september att ta emot 22 afghanska flyktingar. Det är direktinresta kvotflyktingar från FNs flyktingläger i Iran och Indien det gäller. De kvotflyktingar som anländer till Sverige har permanenta uppehållstillstånd och kan söka jobb eller bosätta sig på valfri ort i landet. Sverige tar emot mellan 1500 och 2000 kvotflyktingar per år och det senaste åren har Sverige inte fyllt sin kvot.