Landstingsekonomi bättre i norr

Den förlängda sommarstängningen på flera avdelningar vid Oskarshamns och Västerviks sjukhus har gett resultat, och åtgärden har förändrat den negativa kostnadsutveckling som norra sjukvårdsdistriktet dragits med under en tid. Sonny Johansson som sjukvårdsdirektör i norra länet tror att den positiva trenden kommer att fortsätta även efter att avdelningarna öppnat den 10:e September.