Porrsidor på lasarettsdator

En av lasarettets dator har använts för sökning bland porrsidor på Internet. Datorn finns i lasarettsbiblioteket som är öppet för allmänheten, men eftersom sökningen skett nattetid, kan det vara anställda som använt datorn.
Sjukvårdsdirektören Jan-Olof Henriksson har skickat brev till alla anställda och påpekat att det inte är tillåtet att ta del av rasistiskt, pornografiskt eller kränkande material på kommunens datorer. Det kan bli aktuellt att spärra datorerna så att otillåten användning omöjliggörs.