Kallax flygplats byter namn

Kallax flyplats byter namn den 1 april till Luleå Airport. Flygplatsen har haft flera olika namn men nu har Luftfartsverket bestämt att den ska heta Luleå Airport för allmänheten.