Lönen räcker inte till mat

På dagcentret i Västervik får många betala för att jobba, hävdar anhöriga. Dagsersättningen är 25 kronor men maten som medarbetarna själva får betala kostar 38 kronor, alltså 13 kronor mer. Curt Larsson som har en dotter på dagcentret tycker att socialnämnden infört ett orättvist system. Det är fel att hon ska behöva ta av sin lilla pension för att kunna arbeta säger han till P4 Kalmar. Enhetschefen Gunilla Örling menar att många ser det här som sitt jobb, men det är en frivillig verksamhet som ger en flitpeng, och det är pensionen som egentligen är lönen, menar Gunilla Örling.