Hennes&Mauritzlager hotar miljön

Hennes&Mauritz´s storlager, som ska etableras i Eskilstuna, hotar miljön.
Det framgår av en utredning som kommunen har gjort om den mark där företaget ska etablera ett centrallager. Norr om före detta Gevärsfaktoriet i Svista industriområde finns en våtmark som, enligt utredningen, har ett stort naturvärde. En exploatering av våtmarken skulle innebära stora ingrepp i naturmiljön och det bör undvikas, menar kommunens utredare. De menar också att en exploatering av marken innebär att det måste byggas en ny våtmark i närheten för att ta hand om dagvatten. Under tisdagen ska bygg- och miljönämnden fatta beslut om att detaljplanen för området ska ställas ut, vilket betyder att allmänheten har möjligheter att ta del av planerna för området.