Minus för skolan i Strängnäs

Skolan i Strängnäs visar sämre resultat än vad tidigare prognoser visat.
En ny prognos visar ett underskott på närmare 5 miljoner. Det är försämring på en miljon jämfört med vad tidigare beräkningar visat. Underskottet beror på ökade kostnader inom särskolan där behoven av elevplaceringar ökat. Dessutom beror underskottet på ökade lokalkostnader. Bland annat har kommunen tvingats hyra in paviljonger för att lösa lokalproblem i Stallarholmen och Mariefred. Kommunen räknar med fortsatta lokalproblem och därför väntas barn- och grundskolenämnden idag begära mer pengar av kommunsstyrelsen.