DO går vidare med kortnekan

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer att gå vidare med fallet där Kalmarföretaget Titus International inte beviljades kundkort hos bensinföretaget JET.
Jimmy Iäreenpä på DO säger att dom ska höra med JET varför kalmarföretaget nekats bensinkort enbart med motiveringen att det är en utländsk juridisk person. Kan dom inte göra något så kan fallet alltid fungera som ett bra exempel på brister i lagen när det gäller skyddet för juridiska personer, säger Jimmy Iäreenää, som tror att ny lagstiftning kommer så småningom.