Vattnet otjänligt i Värnamo

Nu uppmanas alla invånare i Värnamo, Hörle och Åminne att inte dricka av det kommunala vattnet. Det är otjänligt eftersom en provtagning i fredags visade att det fanns en e-coli-bakterie per deciliter vatten i nätet i östra delen av Värnamo.
Sedan dess har ytterligare sex prover analyserats och även nu fanns en bakterie i ett av proverna. Det får inte finnas en enda. I dag har åtta nya prover tagits och finns det fortfarande bakterier i något av dessa kommer vattnet i Värnamo att kloreras. Resultatet väntas i morgon. Kommunen bedömer risken att någon ska bli sjuk av vattnet som liten, men uppmanar alla att för säkerhets skull koka vattnet om det ska användas till dryck eller matlagning.