Lika kvinnopensioner föreslås

Trots att kvinnor och män betalar lika stora premier för sina privata pensionsförsäkringar får kvinnor ut mindre per månad. Nu föreslår en arbetsgrupp med representanter från fack, bransch och konsumenter att en del av de privata pensionsförsäkringarna ger kvinnor och män lika stor ersättning i månaden.
Skälet till att kvinnor får en lägre utbetalning trots att de betalar in lika mycket som männen är att kvinnor har en längre medellivslängd. I höstas krävde flera fackförbund att försäkringarna skulle vara könsneutrala. Arbetsgruppen föreslår nu att försäkringsbolagen ser till att de privata försäkringar som har en kortare utbetalningstid - 5 eller 10 år - ger samma utbetalning för kvinnor som för män.