Rekordarbetslöshet i Japan

Arbetslösheten i Japan har nått sin högsta nivå sedan landet började registrera antalet arbetslösa 1953.
5 procent av den japanska arbetskraften går utan jobb, vilket innebär att 3,3 miljoner personer saknar arbete. Och fler blir det. Elektronikjätten Toshiba har t ex varslat 17 000 av sina anställda i hemlandet.