Rälsbyte på Hallandsås

Tågen ställs in eller dirigeras om via Halmstad-Markaryd-Hässleholm.
Under kommande och nästa helg genomför Banverket räls- och sliperbyte på Västkustbanan över Hallandsåsen. Räls och sliprar ska bytas på delar av sträckan Grevie-Båstad norra och Grevie-Vejbyslätt. Anledningen till bytena är att spåret, med sina 30 år på nacken, har tjänat ut och måste ersättas. - Eftersom en stor del av arbetena kommer att ske på natten finns risken att de personer som bor i närheten kommer att störas, säger planeringsledaren Roger Nilsson. Spårbytet kommer att kosta cirka två miljoner kronor.