Godstransporter får underkänt

Närmare hälften av alla farliga godstransporter i Sörmland har brister.
Statistik från Räddningsverket för förra året visar att av sörmlandspolisens drygt 400 kontroller hade drygt 180 brister och på drygt 100 av dem ställdes krav på att rätta till felen. Det skriver Folket.