Kommuner dåliga på särskild vård

Kommunerna i Kalmar län har blivit allt sämre på att tillgodose gamla och handikappades behov av särskild vård och stöd. Det visar en rapport som länsstyrelsen just nu sammanställer. Antalet ärenden där det finns ett beslut om att insats ska göras men där beslutet inte är verkställt har tredubblats.
Under hösten ska länsstyrelsen träffa länets social- och omsorgsnämnder och samtliga kommunalråd för att bland annat påpeka att man anser att kommunerna måste avsätta mer pengar för vård och omsorg i nästa års budget