Svårt att få hudläkartid

Drygt ett tusen personer står i kö till HUDMOTTAGNINGEN i länet. Orsaken är att det råder stor brist på hudspecialister. Idag finns 2,5 tjänst tillsatt, tidigare har det funnits 7 tjänster i Gävleborg.
Den långa kön gör att patienter som behöver allergiutredningar eller har kroniska besvär kan tvingas vänta i fyra månader på en tid. Lars Pettersson, verksamhetschef på kliniken, säger till Radio Gävleborg att situationen inte varit så illa sedan 1970-talet.