Invandrare inte nöjda med hjälp

Bara drygt hälften av de invandrare i Nyköping som deltagit i kommunens introduktionsprogram för invandrare är nöjda med den hjälp de fått av kommunen.
Många tycker inte att de kommit in i det svenska samhället. Det är inte lätt att som invandrare bli delaktig i det svenska samhället - det är Ricardo Umazabal från Chile ett exempel på. Trots 16 år i Sverige och trots att han har jobb så känner han inte fullt ut att han kommit in i det svenska samhället. Han har få svenska vänner och tar inte så aktiv del i kultur och sällskapsliv: - Det är inte så ofta. Jag har varit på bio en eller två gånger på bio eller på krogen, säger han. Ricardo Umazabal är inte ensam - bara cirka hälften av de invandrare som deltagit i kommunens undersökning om integrationskontorets arbete tycker att de kommit in i samhället. Louis Ankarfjäll är ansvarig politiker för integrationsfrågor: - Jag tycker att det är en rättighet att få ett bra bemötande när man kommer hit till Sverige. Men hon ser inte missnöjet bland hälften av invandrarna som ett misslyckande. - Nej, absulut inte. Det är ett steg som vi har börjat.