Våldet skrämmer kvinnor

Mer än varannan svensk kvinna undviker att gå ut ensam på kvällar och nätter. Det visar en undersökning där 3 200 personer ingår. Bland männen är det 16 procent som svarat att dom undviker eller har undvikit att gå ut ensamma kvälls- och nattetid för att inte utsättas för brott eller skada.
Undersökningen, som opinionsinstitutet Gallup har gjort på uppdrag av försäkringsbolaget Länsförsäkringar, visar också att nära hälften, 47 %, av Sveriges kvinnor mellan 16 och 69 år, oroar sig för att bli våldtagna. Drygt hälften av kvinnorna känner oro för att bli rånade, mot knappt 40 procent av männen. Samma siffror gäller för oro att bli överfallen och misshandlad.