Lite idrott i svenska skolor

Sverige är ett av de länder i Europa som har minst antal timmar schemalagd idrott i skolan. En kartläggning av 3500 grundskolor i Sverige visar att 90 procent av skolorna har mindre än två timmar idrott i veckan.
Flest antal gymnastiktimmar har skolorna i Västerbotten medan grundskolorna i Östergötland, Västra Götaland och Stockholm har minst antal minuter idrott på schemat. Skillnaden i den schemalagda tiden för idrott i skolan kan vara flera timmar mellan olika skolor, visar undersökningen.