Småföretag nyanställer få

Länets småföretagare vågar inte nyanställa personal i nån större omfattning.
Det visar en enkät som Almi företagspartner har gjort. Anledningen är att företagarna är rädda för en konjunkturnedgång och då vill dom inte investera i vare sig produktion eller personal. Och dom flesta av landets småföretagare är lika försiktiga. Det är bara dom sörmländska småföretagarna som kan tänka sig att öka anställningstakten.