Den digitala soptippen

P1 måndag 16 april kl 12.10 och 23.07

Trots att det är förbjudet så skeppas varje år tusentals ton gamla datorer från EU och Sverige till Lagos i Nigeria. Billiga datorer för ett Afrika som försöker hänga på it-boomen, säger exportörerna, men i själva verket är större delen av datorerna skrot och eldas upp med stora miljöproblem som följd.