Lärarbrist oroar

Lärarförbundet i Västerbotten är kritiskt till kommunens sätt att behandla lärarna. Kommunen kommer att behöva nyanställa 2000 lärare inom en tioårsperiod.
Umeå kommuns dåliga framförhållning gör att det kommer att bli svårt att få tag på behöriga lärare i framtiden. Det spår Marianne Sundqvist, ordförande i Lärarförbundet i Västerbotten. Det säger hon med anledning av att kommunen på grund av pensioneringar kommer att behöva nyanställa 2000 lärare inom en tioårsperiod. Marianne Sundqvist hävdar att kommunen borde ha värnat mer om lärarna och ökat grundbemanningen för att locka lärarna att stanna kvar i kommunen.