Skolan i Strängnäs förändras

Skola och barnomsorg i Strängnäs står inför stora förändringar
I veckan väntas barn- och grundskolenämnden fatta beslut om en ny organisation, som enligt förslag, innebär att tre rektorsområden delas upp i mindre enheter med en chef för varje. Det ska stärka skolledarnas möjligheter att leda verksamheten och öka möjligheterna till att utveckla det pedagogiska arbetet, enligt en utredning som har gjorts. Det är också ett led i att föra samman förskola och skola och förverkliga en sammanhållen väg för eleverna - från förskolan upp till nionde klass.