Flextronicsuppsägningar kvarstår

Antalet uppsägningar vid Flextronics i Visby står fast. Det säger chefen för Visbyfabriken Ralf Jacobsson efter att tjänstemannafacket nu fått ett förslag till hur den framtida organisationen vid fabriken ska se ut.
Sammanlagt 475 personer är varslade och antalet chefer kommer att minskas rejält. En löntagarkonsult kommer nu att gå igenom verksamheten och i slutet av september väntas det blir klart vilka som måste sluta. I februari får de första av dem lämna fabriken. I samband med att fabriken minskar antalet anställda med hälften, kommer närmare 10 000 kvadratmeter fabrikslokaler att stå tomma. Men fabrikschefen Ralf Jacobsson räknar med att det ska gå att hyra ut lokalerna till annan verksamhet.