Västernorrland dränkt igen!

Regnet sedan i går eftermiddag har skapat stora störningar i länet. Översvämmande vägar och bortspolade gator. Totalstopp i tågtrafiken. Elavbrott och översvämningar i bostäder. På fem timmar i går föll det 75 millimeter regn i centrala Sundsvall. En normal augustinotering är knappt 70 millimeter på hela månaden. Räddningstjänsten fick i går kväll kalla in hemvärnet för att hjälpa till med att stoppa vattenmassorna. Räddningstjänsten i Sundsvall hade fullt upp fram till tvåtiden i natt.
I natt var 2500 elabbonenter strömlösa i Högakustenområdet där Graninge levererear.Sydkraft hade ett träd över ledningen som medförede att 160 personer i Liden-Indal området blev utan ström 4 timmar i natt. Och i Granlo drabbades 3000 kunder när ett ställverk översvämmades. I Sundsvall fick alla tillbaka strömmen under morgonen. I resten av länet har många också varit strömlösa under natten och morgonen. Flera gator i Sundsvall och en del vägar är också fortfarande avstängd bl.a Mogatan och Parkgatan i centrala Sundsvall. Bredsands skola söder om Sundsvall håller stängt idag eftersom skolan är översämmad och dessutom har infarten spolats bort. Rapporter om översvämmade vägar och bostäder kommer också från Sollefteåområdet. När det gäller vägarna så meddelar Vägverket att följande vägar är avstängda Väg 524 Lillmörtsjöv (S om Fränsta) Väg 854 vid Justerbacken (N om Lugnvik) Väg 969 Lungsjön-Ovansbon Väg 330 Öppen 1 körfält norrut,begränsad framkomlighet, 50km i tim. Väg 642 Sättna-Lövsätt (S om Kovland) Väg 635 Strömnäs-V Högsjö Väg 1069 Arnäsvall-Sunnansjö