Just nu
  • Misstänkte 33-åringen erkänner knivdådet på Donners plats

100 000 ton olja på hamnen

Svenska Shell har fått Länsstyrelsens tillstånd att också fortsättningsvis hantera upptill 100 000 ton olja och oljeprodukter per år på fastigheterna Flädern och Almen vid Visby hamn, alltså området där oljedepåerna redan finns sen lång tid tillbaka.
Tillståndet innebär att en rad vilkor måste uppfyllas. Bland annat skall åtgärder vidats för att begränsa vatten- mark- och luftföroreningar liksom andra störningar för omgivningen. Den befintliga utfarten från depåerna får användas fram tills dess att den nya så kallade brandgatan mot Färjeleden står klar. Utlastning till tankbilarna skall normalt ske vardagar mellan 6.30 och 22.