SNF diskuterar tunnelbygget

Svenska Naturskyddsföreningen vill att Båstad kommun kräver att Banverket söker fler tillstånd hos miljödomstolen.

Miljö- och byggnämnden i Båstad bjuder nu in Svenska Naturskyddsföreningen för en diskussion om fortsatt tunnelbygge genom Hallandsåsen. Föreningen anser att kommunen ska kräva att Banverket också söker tillstånd för buller och kemikalieanvändning och inte bara för vattenläckage.