Länets vägar måste bli bättre

E20 förbi Strängnäs måste snabbt uppgraderas till motorvägsstandard av sysselsättnings- och trafiksäkerhetsmässiga skäl. Det skriver nu Östsvenska handelskammaren, i ett brev till näringsminister Björn Rosengren
Östsvenska handelskammaren, som representant för det samlande näringslivet i Sörmland Östergötland och Gotland framhåller också i brevet att den så kallade ''Räta linjen'' mellan Norrköping och Gävle som planeras genom Sörmland - måste prioriteras, främst för utvecklingen av näringslivet, men även av miljömässiga och trafikekonomiska skäl.