Dyrare med el på Kustbanan

Banverket räknar nu med att en elektrifiering av Blekinge kustbana kan komma att kosta 730 miljoner kronor.
Det är en kvarts miljard mer än vad Banverket tidigare har angett. Anledningen till höjningen är bland annat att Banverket har underskattat kostnaderna för projektering. I ett pressmeddelande säger man att kostnadsökningen riskerar att äventyra den samhällsekonomiska lönsamheten. Blekinge kustbana går mellan Kristianstad och Karlskrona.