Vattenbrist i Husum

Sen i morse har det uppstått en stor vattenläcka. Det börjar bli kris på vatten i vattentornet och därmed uppmanas samtliga abbonenter i Husum att vara oerhört försiktiga med vattnet. Det kan alltså bli en rejäl kris om inte vattenläckan kan hittas och åtgärdas relativt snabbt. Vi återkommer med mera information om hur det här arbetet går. Men just nu alltså kris på vatten tillgången i Husum.