Regeringen ändrar skolscheman

Regeringen vill ändra timplanen för grundskolan och låta skolorna själva bestämma hur mycket tid som eleverna ska ägna åt varje ämne.
Ett försök pågår redan i ett 80-tal kommuner - och nu funderar regeringen på att införa modellen i alla landets grundskolor. Nyordningen kan genomföras efter valet nästa höst. ''Om försöksverksamheten nu bedöms som positiv, kommer vi att införa en mindre reglerad ramtimplan'', det säger skolminister Ingergerd Wärnersson till Ekot