Inga löften om vägarna

I dag uppvaktade representanter från Sveriges lantbrukare och skogsägare regeringen med en budkavle som innehöll närmare 150 000 namnunderskrifter.
LRF och skogsägarna kräver öronmärkta vägpengar. I infrastrukturpropositionen, som väntas bli klar i september, vill bönderna och skogsägarna se rejäla satsningar på landsvägarna. Namnlistorna överlämnades till statssekreterare Claes Ånstrand, som inte kunde ge några löften. Men han sa att regeringens utgångspunkt i förhandlingarna är bland annat att återhämta investeringar i vägnätet som tidigare fått stå tillbaka.