Lättare med utlandsstudier

Det ska bli lättare att studera utomlands när regeringen undertecknat Lissabonkonventionen.
Värdlandet måste ställa samma behörighetskrav på alla sökande, och det ska bli lättare att jämföra vilka förkunskaper studenterna har. Om studenten har grundläggande behörighet för högre studier i sitt hemland, så ska studenten också anses ha grundläggande behörighet i andra länder. Den svenska regeringen har beslutat att godkänna den så kallade Lissabonkonventionen, som har utarbetats av Europarådet och Unesco och som 27 stater har undertecknat.