Dålig arbetsmiljö okänd

Information om vilka risker skogsmaskinsförarna utsätter sig för har varit dålig, hävdar skogsavverkningsföretagare.
Trots det nya larmet om att sju av tio skogsmaskinförare fått minskad lungvolym p.g.a höga halter av mögelsporer i luften, har informationen till berörda varit mycket dålig. Det hävdar Lennart Granqvist i Österåsen, som har ett skogsavverkningsföretag med anställda. Han hoppas att den nya undersökningen blir en väckarklocka som gör att man går till botten med problemen.