Å-et i Skellefteå blir kvar

I slutet av maj motionerade tre fullmäktigeledamöter att kommunen skulle utreda problem, möjligheter och kostnader om å:et i Skellefteå togs bort.
Motivet var att komma närmare den ursprungliga stavningen, och att stavningen Skellefte kan ha fördelar internationellt sett. Men Å-et blir kvar, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag. Kommunens näringslivsavdelning har kommit fram till att ett nambyte inte är försvarbart eftersom det innebär stora kostnader både för kommunen och företag där ortsnamnet ingår. Slutgiltigt beslut tas i fullmäktige.