Spår mörk höst för tidningarna

Efter ett rekordår så sjunker vinsterna för tidningsföretagen. Det är något som även märks inom Gotlandspress. Det är framförallt den annonsering som kommer från fastlandet, som minskar. Men även platsannonserna har minskat, säger Lars Herlin, VD för Gotlandspress. Det ekonomiska halvårsresultatet är trots det bättre än vid motsvarande tid förra året, men Lars Herlin spår en mörkare höst. Gotlandspress har också planer på att de båda tidningarnas redaktioner flyttar in under samma tak.