Dyrare el och olja

Regeringen föreslår i budgetförhandlingarna med miljöpartiet och vänsterpartiet att koldioxidskatten ökas med 10 procent.
Det innebär att eldningsoljan för en vanlig villa blir cirka 600 kronor dyrare per år. Regeringen vill också höja skatten på el för hushållen med ett halv öre per kilowattimme, erfar ekot. Det innebär ökade kostander på cirka 125 kronor om året för en eluppvärmd villa.